Skip to main content

Patientsikkerhed

Hygiejne
Klinikkens hygiejnestandard kontrolleres og certificeres løbende af Statens Serum Institut.

scan0002

PATIENTFORSIKRING
Alle patienter, der behandles på klinikken, er dækket af den offentlige Patientforsikring. For nærmere oplysninger henvises til link nedenfor.
Patientforsikringens hjemmeside

Arbejdsmiljø
Klinikkens arbejdsmiljø kontrolleres løbende ved uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet. Klinikken er tildelt en grøn smiley.
Se hele rapporten her.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Klinikkens personale deltager løbende i godkendt/certificeret efter- og videreuddannelse i både ind- og udland

INTERN KLINIK INSTRUKS
Der sikres endvidere optimal patientsikkerhed ved klinikkens interne instrukser føres helt "op to date" og efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinier for operationer, håndtering af journaldata, sikring af korrekt information til patient , medicinhåndtering etc
Se hele Instruksen her

SUNDHEDSSTYRELSENS TILSYN 2014 Blinker
her

Databeskyttelse og patientregistrering

Se her